سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سربندی معمولی ستاره 900 دور

 

گام 1به6

ته کلاف اول به ته کلاف چهارم سر همین کلاف با سر کلاف چهارم تا اینکه یه سر  به سر شروع مون برس 

ته یک به چهار 

سر یک به چهار 

شش سر باقی می ماند که یکی در میان برق گرفت می شود از دو رنگ سیم استفاد شود